Cách liên hệ với Chip.vn

Liên lạc với Chip.vn . Chip có câu trả lời cho bạn ngay bây giờ !

Chat trực tuyến :
Inbox cho chip trên facebook
Hỗ trợ mua hàng  (7:30 - 21:30)
  • (028)6-292-1948 hoặc 0923-6655-86
Gọi khiếu nại , Góp ý :
  • 0979228873 
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk