Điều kiện để được tham gia tăng thu nhập là gì ?

  • Bán đúng giá như trên website www.chip.vn.
  • Trong một tháng phải bán trên 10 sản phẩm để được hưởng ưu đãi và chiết khấu tốt nhất.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk