Chip.vn có liên hệ trước khi giao hàng không ?

Bộ phận giao hàng của Chip.vn sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách trước khi bắt đầu giao hàng khoảng 10 - 15 phút. để xác nhận lại đơn hàng hẹn một khung thời gian cụ thể để quý khách hàng có thể sắp xếp được thời giạn.

Trong trường hợp nỗ lực giao hàng trong ngày chưa thành công, Chip.vn sẽ gọi điện liên lac với khách hàng vào ngày hôm sau để hẹn lại thời gian giao hàng.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk