Xác nhận đơn hàng với Chip.vn

Xác nhận đơn hàng là việc Chip.vn kiểm chứng lại các thông tin đơn hàng quý khách đã đặt. Việc làm này có tác dụng như một lời cam kết xác nhận đặt hàng từ quý khách và Chip.vn có trách nhiệm thực hiện đơn hàng đó.

Với khách hàng đặt mua sản phẩm tại Chip.vn, Chip.vn sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại để thực hiện xác nhận các thông tin được cung cấp trong đơn hàng. Sau khi nhận được đồng ý của quý khách, Chip.vn sẽ lập tức tiến hành xử lý đơn hàng.


Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk